eTwinning Teachers' Blog - Main page

May 09, 2010

Teaching each other

Este proyecto ha consistido en una enriquecedora experiencia de mutuo conocimiento entre estudiantes de tres nacionalidades (Eslovaquia, Noruega y España) que, a lo largo de todo un curso, han intercambiado información acerca de sus culturas y formas de vida mientras practicaban y enseñaban a los otros en español y en inglés.

Este es nuestro blog

Kati Kanozsay, Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno
Hanne Kvam Ramberg, Breivang Videregående Skole ,Tromsø
Carmen Fernández, IES de Poio, Poio


Continue reading "Teaching each other" »

April 06, 2010

TALES IN KINDERGARTEN

Un projecte europeu d’introducció de l’anglès
per a infants de P4 i P5

Ingrid Colom i Carme Hoyas, mestres de l'escola Fluvià
curs 2009-2010

Picture 8.png

L’experiència que es presenta a continuació és una aposta innovadora
d’introducció de la llengua anglesa a l’educació infantil mitjançant el
relat de contes, l'ús de la tecnologia i l’intercanvi d’experiències amb
altres escoles d’arreu d’Europa.

L'escola Fluvià, una oportunitat per començar de zero

L'Escola Fluvià és un centre de nova creació que va entrar en funcionament
el curs 2007-2008 al barri de Poble Nou (Barcelona). L'equip de
professionals que va iniciar el projecte imaginava una escola diferent,
adaptada a les necessitats reals dels infants del segle XXI, i amb aquest
objectiu va començar a traçar els eixos bàsics que anirien definint la filosofia
del centre. La conversa, entesa com capacitat de l'infant per dialogar amb si
mateix, amb els altres i amb l'entorn, esdevé un dels paradigmes bàsics per
interpretar el nou currículum i per planificar la tasca educativa.

Sota aquesta mirada, l'ensenyament i aprenentatge de l'anglès es planteja a
P4, quan l'infant ja ha gaudit del temps necessari a P3 per posar en joc les
seves estratègies comunicatives en llengua catalana i s'ha iniciat en el
coneixement de les estructures del llenguatge amb activitats com la filosofia,
el bloc d'aula, el joc simbòlic, les exposicions orals i la psicomotricitat, entre
d’altres. A P4 doncs, l'infant pot començar una nova aventura lingüística en
una llengua que, tot i presentar una pronuncia i un vocabulari diferent a la
pròpia, manté una estructura similar (existència de paraules, frases,
entonacions, etc.). Aquesta similitud de llegües li permet fer assimilacions
entre l'anglès i el català per deduir-ne el significat. El context i la informació
no verbal també juguen un paper fonamental a l'hora d'interpretar els
missatges.

Basant-nos en les capacitats que ha de desenvolupar l'infant a llarg de
l'educació infantil segons el nou currículum i tenint present la conversa com a
eix bàsic de l'aprenentatge, l'equip reinterpreta les sessions tradicionals
d'anglès i els dóna un sentit pràctic: l'infant ha d'aprendre la llengua per una
necessitat comunicativa. Aquesta necessitat ens porta a buscar relacions
reals fora de l'escola, altres comunitats amb qui poder intercanviar informació
en llengua anglesa.

La plataforma eTwinning se'ns presenta des del principi com un lloc segur i
àgil per buscar altres centres educatius d'Europa interessats a compartir el
projecte i a idear un currículum funcional per l'ensenyament i l'aprenentatge
de l'anglès. Com veurem, les noves tecnologies juguen un paper clau en tot
aquest procés.

Once upon a time….

Picture 10.png

Actualment en el projecte hi participem un centre de Catalunya, tres de
Polònia, dos de Romania i un de Bulgària. Cada mes una de les escoles
implicades a l'aventura proposa un conte en llengua anglesa que pot
visualitzar-se a la xarxa i que s'adapta a l'alumnat d'entre 3 i 8 anys. En el
transcurs d'una setmana totes les mestres participants pengen a l'espai
etwinning diferents propostes per a treballar la història en qüestió. Durant les
quatre setmanes posteriors, en tots els centres integrants, es desenvolupa la
unitat amb el compromís de recollir en format digital tot el procés per poderlo
compartir. Així doncs, un cop transcorregut el mes de treball podem trobar
a la plataforma digital la unitat de programació i una mostra de les propostes
realitzes a cada escola.

Creem i ens divertim

Picture 9.png

En les classes d'anglès el canó de projecció i l’ordinador amb connexió a
Internet sempre estant funcionant. El llenguatge audiovisual és un dels eixos
vertebradors del procés: d'una banda, és un recurs motivador pels infants i
de l'altra, fa possible la recollida i l'intercanvi d'experiències. Aquest però, no
és l'únic llenguatge present durant les sessions ja que s'intenta que les
activitats proposades ens permetin experimentar altres formes
comunicatives: el llenguatge verbal, el plàstic, el corporal i el musical.

Per tant, mentre un país de l'est d'Europa escull, d'entre les propostes
didàctiques, cantar una cançó i fer una dansa, un altre del sud potser
prepara una representació teatral de la història. Aquesta diversitat de
recursos permet adaptar les activitats a cada grup classe, fet que es
transforma en riquesa en el moment que les experiències es comparteixen.
En un context més, la varietat ens fa créixer.

Ha arribat l’hora de compartir

La publicació al twinspace de les activitats realitzades fa créixer la comunitat
educativa des de tres bandes. En primer lloc, l'alumnat es pot endinsar en
una realitat diferent a la seva i descobrir la funcionalitat de la llengua anglesa
per comunicar-se amb els companys i companyes de la resta d'Europa. En
segon lloc, els equips de mestres creixen a nivell professional i personal
compartint experiències i descobrint altres docents amb les mateixes
inquietuds per millorar els diferents sistemes educatius. En darrer lloc, també
les famílies poden apropar-se al treball realitzat des de l'escola mitjançant la
web i iniciar un diàleg amb els seus fills i filles.

Valoració del projecte

El termòmetre del nostre projecte està als 37º, té una temperatura ideal i
gaudeix de bona salut. La totalitat dels participants implicats en el projecte
durant el curs anterior aquest any s'ha afegit de nou a la proposta, i amb més
energia que la darrera edició. El fet de comptar amb un equip estable ens
permet ara delegar funcions i agilitzar les tasques de coordinació. Totes les
escoles han manifestat un alt grau de satisfacció per part de l'alumnat, qui
està evolucionant en el seu procés d'aprenentatge de la llengua estrangera i
ja comença a produir petits textos orals.

El curs passat el nostre projecte va ser guardonat per la plataforma
Etwinning amb els reconeixements de Qualitat Nacional i Europeu.

Webs d’interès:

-http://www.xtec.cat/ceipfluvia
-http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16730/welcome
-http://http//talesinkindergarten.blogspot.com

Ingrid Colom i Carme Hoyas, mestres de l'escola Fluvià
curs 2009-2010

January 16, 2009

Erase una vez...

Una tarde del otoño de 1985, apareció ante mí Europa en forma de alumno de intercambio. Un compañero de clase nos presentaba a un chaval inglés que había venido a vivir a su casa y a estudiar a nuestro instituto durante un trimestre.
Recuerdo que me pareció un sueño apasionante e … inalcanzable. Mi familia no podía permitirse tal dispendio y desde luego, aunque hubiera habido posibilidad de becas, no me imaginaba a un inglés en mi casa cenando noche sí, noche también, tortilla de patatas.
Han pasado más de veinte años de aquello y este otoño, por fin, puedo hacer realidad aquel sueño, en forma de proyecto Comenius. Ahora que disfruto de un destino definitivo como maestro de educación física en Náquera, puedo plantearme objetivos a medio y largo plazo y las posibilidades de participación en proyectos educativos conjuntos que ofrece la Comisión Europea con otros países de la unión suponen una oportunidad que no quiero dejar escapar por más tiempo.
El primer paso ha sido lanzar la propuesta de participar en alguna acción educativa de la Comisión a los miembros del claustro de maestros de mi centro. Después de contar con su apoyo y aprobación, el segundo paso ha consistido en la inscripción en el portal etwining. El tercer paso, previa presentación de la idea del proyecto, será la búsqueda de socios. A continuación, crearemos el proyecto formalmente y por fin, si todo va bien, lo pondremos en práctica a principios del curso 09/10.
He aprovechado los días de vacaciones de Navidad para hacerme un regalo personal: la inscripción en etwining. El regalo ha sido aún mayor de lo que pensaba cuando he empezado a recibir mensajes de otros miembros del portal. Reconozco que me he emocionado al ver que gentes de sitios tan distintos como el Reino Unido, Rumania, Grecia o Turquia han considerado atractiva mi propuesta de proyecto de Intercambio de Juegos y Deportes Tradicionales.
En unos días volveré al colegio con una sonrisa de oreja a oreja y pondré al corriente de las novedades a mis compañeros de claustro. Comienza un nuevo año donde los sueños pueden hacerse realidad.

Juan Dols
CP Emilio Lluch de Náquera (Valencia, España)

May 10, 2007

Sharing,learning,respecting and working

Nuestro colegio,el colegio Alkor de Alcorcón,Madrid;desde 2005,estamos compartiendo,aprendiendo,respentando y trabajando en proyectos eTwinning con otros paises europeos.Nuestro actual proyecto es con Polonia,con mi amiga Ania,como le digo a mis pequeños alumnos,tenemos muy buenos amigos en Europa,sobre todo en este país.
Hemos trabajado con ganas y hemos creado proyectos abiertos y flexibles en los cuales podemos incluir todo tipo de actividades y adaptarlas a las de la programación curricular,cambiando las actividades programadas por otras del proyecto muchos más creativas,imaginativas y sobre todo utilizando internet y las TIC.
Creemos que la utilización de las nuevas tecnologías,deberia ser algo normal en nuestro ámbito de la enseñanza,pero todavía hay mucho camino por recorrer.
Todo ha sido y es estupendo,pero lo que más ilusión me ha hecho,es quedar finalista en los premios nacionales eTwinning y voy a ir a Tallín(Estonia),taller de formación del profesorado para compartir experiencias y aprender sobre todo aprender.Gracias por esta oportunidad.Rocío.

March 27, 2007

ETWINNING EN EL COLEGIO PÚBLICO RURAL ATALAYA

Hace ya dos años que descubrí eTwinning y decidí experimentarlo en mi centro, algo que ha dado unos resultados estupendos. A simple vista, puede parecer realmente difícil trabajar un proyecto así en una Centro Rural, disperso en cuatro localidades, sin embargo, nada más lejos de la realidad. En un primer momento, hubo mucha suerte, eso sí hay que reconocerlo, al encontrar un centro griego con el que trabajar, un centro pequeñito, rural también, muy similar al nuestro, ése fue el punto de partida para comenzar nuestro primer proyecto FESTIVALS CALENDAR, en el que hemos ido compartiendo nuestras fiestas a lo largo de un año. eTwinning ha sido la ventana que nos ha abierto a Europa desde este rinconcito de la Sierra de Cazorla y, a la vez, el mirador desde el que hemos mostrado nuestro Parque Natural y nuestras costumbres al Colegio Ano Kastritsi de Grecia. Actualmente, tenemos en marcha otro proyecto con este mismo centro, su título RECYCLING, en el que estamos debatiendo cuestiones medioambientales.
Recientemente he participado en un Taller eTwinning en Bruselas en el que hemos estado en contacto alrededor de 70 profesores de toda Europa, de todos los niveles educativos. Ha sido muy interesante y muy rico, sobre todo, para constatar que el trabajo del profesorado no es aislado y que se extiende por toda Europa de forma muy similar, y que tanto alumnos como profesores de los diferentes países somos muy parecidos.
De ahí que mi consejo sea: ¡abramos nuestras aulas a Europa y dejemos que Europa entre en nuestras aulas!


María del Mar Aguayo Justicia

January 28, 2007

Etwinning más que una red de centros

Cuando acepté participar en las entrevistas preliminares a la creación del portal de eTwinning, pude darme cuenta, por las preguntas que se me hacían de la importancia que este sitio iba a tener. Y mis expectativas se confirmaron al ponerse en marcha el portal.
Etwinning es mucho más que una gran red de centros hermanados virtualmente. Nos ofrece las herramientas para desarrollar nuestros proyectos soñados, motiva a nuestros estudiantes con la visibilidad que proporciona a sus creaciones y promueve, de forma real, el entendimiento cultural y la diversidad.

Continue reading "Etwinning más que una red de centros" »

January 07, 2007

ABRIR LA CLASE AL MUNDO EXTERIOR CON ETWINNING

La conexión a la red de los ordenadores y la utilización de un entorno de aprendizaje virtual permite a los profesores abrir sus clases a otros alumnos, a otras culturas y promover proyectos pluridisciplinarios de tipo CLIL Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera.

El primer paso consiste en encontrar profesores colaboradores que acepten participar en un proyecto de clase a escala internacional. Después de tomar contacto con los Institutos por correo electrónico en los años 1998-1999, utilizamos desde principios del año 2000 el partner finding forum d'European Schoolnet. Desde enero del 2005, se nos ha presentado una nueva oportunidad gracias a la plataforma de comunicación ETWINNING colaboradores escolares en Europa.

Con ETWINNING, los resultados son espectaculares porque accedemos a una base de datos que tiene referenciada 22000 centros escolares de enseñanza primaria y secundaria con un cuerpo docente motivado, dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para acompañar a sus alumnos en proyectos de clase a escala internacional.

En lo que concierne a nuestro proyecto de clases virtuales WKTO, vio la luz en septiembre de 1999 y agrupa 30 centros escolares de 15 países. Se trata de conducir actividades de clase en lengua inglesa, alemana, española y francesa. Los temas abordados son la economía, el desarrollo sostenible y las artes.

ETWINNING es una formidable apertura para encontrar interlocutores y, además una de las más eficaces. Ha llegado la hora de la colaboración entre los diferentes centros escolares, ha llegado la hora de las clases virtuales a escala internacional, ETWINNING ya no es sólo una oportunidad, es una prioridad.

Os invitamos a visitar el sitio de trabajo del proyecto WKYO :
http://www.ac-grenoble.fr/wkto/as/activity.htm
y os deseamos un feliz y próspero año 2007

Asunción, Kathryn, Jean-Claude, Bernard.
LYCEE L'OISELET BOURGOIN-JALLIEU, FRANCE.
Contacto : http://www.ac-grenoble.fr/wkto

November 24, 2006

SALUDOS DESDE ASTURIAS

Felicidades a todos/as por nuestro nuevo Servicio del Blog que nos hará posible nuestra comunicación en tiempo y forma.
El 14 de Febrero del 2006 hemos iniciado nuestro Hermanamiento con el Centro Educativo "Guzeppi Agius B" de Paola en la Isla de Malta, Proyecto que inicialmente fue planificado como trimestral con posibilidad de ampliación en tiempo y tareas a realizar. Satisfechos ambos Centros con el desarrollo del proyecto hemos dedicido darle continuidad durante el presente curso Escolar y en ello estamos.
Nuestro Proyecto se denomina " Getting ties of Friendship " y nuestro Centro Educativo es Público de Educación Infantil y Primaria denominado " Pedro Penzol"; está situado en pequeña localidad pesquera en el Occidente Asturiano, llamada Puerto de Vega y perteneciente al municipio de Navia. Dicha localidad, de tradición pesquera y belleza turística, así como de recursos naturales ha posibilitado los contenidos de nuestro Proyecto; merece destacar la amabilidad y generosidad de sus gentes favoreciendo el desarrollo de nuestras actividades que conllevan visitas a industrias con alumnado que por su corta edad no favorecen la actividades profesionales.
Comunicaramos que nuestro proyecto está abierto a nuevos hermanamientos y estaremos gustosos/as de compartir con vosotros/as nuestra experiencia, aunque de momento escasa, así como nuestros materiales e informaciones que sean de vuestro agrado.
Un saludo a todos/as y hasta pronto que seguiremos informando de nuestras novedades,
Hasta pronto,
Cruz María Méndez Vega
Profesora Especialista de Inglés en el C.P. " Pedro Penzol" de Puerto de Vega ( Navia ), Asturias, España

November 23, 2006

Aprendizaje y conocimiento abierto.

Me parece muy oportuno que las propias instituciones públicas fomenten el uso de herramientas de comunicación e intercambio entre los docentes y entre los alumnos a través de medios abiertos, globales y, lo que es más importante, baratos. En mi opinión es permitir acercar el conocimiento a la misma realidad con la ayuda de la pluralidad de mensajes abiertos y transparentes.

Continue reading "Aprendizaje y conocimiento abierto." »

SALUDOS ETWINNING DESDE SEVILLA

Me alegra mucho que haya este blog para poder comentar nuestras experiencias en este proyecto. Desde el curso pasado mi centro-IES Maria Moliner(Sevilla) y el centro Jacóme Ratton de Tomar( Portugal) tenemos un Hermanamiento a través del proyecto INTERCULTURALIDAD iBÉRICA. Este curso queremos realizar un intercambio con el alumnado.
Gracias a etwinning podemos tener nuevos amigos y ensanchar nuestros horizontes europeístas.
A pesar de las dificultades que tenemos en los centros- sobre todo los que aún no son TIC-estamos ilusionados con etwinning
Saludos
Lola

Dolores Campillo Ortiz

Saludos

Aunque no os lo creáis esta es la primera vez que escribo en un blog sabiendo, además, que va a ser leído por alguien, lo que me pone un poco nervioso :-).
A ver si nos animamos a escribir aquí; creo que puede resultarnos muy útil a todos y hasta puede ser divertido. ¿Qué opináis? Podemos contarnos nuestras dichas y también nuestras desdichas (¿cuántas veces habéis ido con vuestros alumnos a hacer algo de esto y resulta que ese día Internet no iba?)
Nos vemos.